Google Beoordelingen
4.8
Gebaseerd op 5 beoordelingen

Seriesluiting in een pand

Een seriesluiting is een type constructie waarbij meer dan één sleutel op een enkel slot past. Dit is uitermate geschikt voor panden waar meerdere personen met verschillende bevoegdheid gebruikmaken van het gebouw. Met een seriesluiting kan men bijvoorbeeld voor elkaar krijgen dat een huisbaas van een pand alle kamers kan openen met een sleutel terwijl huurders met hun sleutel alleen in hun eigen kamer kunnen.

Er zijn verschillende soorten seriesluiting. Er zijn sluitconstructies te vinden voor cilindersloten en klaviersloten, maar ook voor bontebaardsloten binnenshuis. In het laatste geval met bontebaardsloten is dit enkel geschikt om voor privacy te zorgen of voor lage veiligheidsmogelijkheden, bijvoorbeeld om kleine kinderen buiten het bereik van gevaarlijke middelen te houden. Het is niet geschikt om te beschermen tegen inbrekers. De andere varianten echter, die met de cilindersloten en de klaviersloten, kunnen wel hoge kwaliteit bescherming bieden tegen indringers. Bij een klavierslot is het dan wel zo dat er twee sleutelgaten nodig zijn wat extra kosten met zich meebrengt en de nodige beperkingen.

Hieronder zijn een aantal voorbeelden van hoe cilindersloten gebruikt kunnen worden om een seriesluiting in een pand aan te brengen.

Appartement met loper

In dit geval heeft elke bewoner een monosleutel die alleen op de eigen kamerdeur past, terwijl de huisbaas een hoofdsleutel heeft die ook wel een ‘loper’ genoemd wordt. Deze loper past op alle kamerdeuren.

Doordat in een cilinderslot alle sleutelpinnen van verschillende hoogte zijn om op het profiel van de bijbehorende sleutel te passen kan men niet zomaar een andere huissleutel gebruiken voor diezelfde deur. Een extra pin kan dan tussen de sleutelpin en de sluitpin aangebracht worden die past op de loper. Door het aantal extra stiftjes te variëren kan men dus twee of meer sleutels op één en hetzelfde sluitwerk laten passen.

Hierbij moet de loper echter wel een hoger profiel hebben, omdat men anders de monosleutel kan afvijlen tot het zelfde formaat. Een ander veiligheidsrisico kan ontstaan in studentenflats waar een gezamelijke keuken of andere ruimten gebruikt wordt waarvan het slot nooit gesloten is, maar waar ieders huissleutel ook op past. Een bewoner kan het sluitmechanisme van de keuken en een andere kamer omwisselen waarna iedere student toegang heeft gekregen tot die kamer.

Gemeenschappelijke doorgang

Wanneer er een gemeenschappelijke doorgang gecreëerd dient te worden kan men een seriesluiting aanbrengen door de meeste pinnen uit het sluitwerk te verwijderen, bijvoorbeeld van een algemene achterdeur of tuindeur. Hierdoor passen de sleutels van alle bewoners op dit slot. Het nadeel hiervan is dat door het lagere aantal pinnetjes het slot makkelijker te openen is door onbevoegden.

Complexe seriesluiting

Er zijn nog vele verschillende manieren om een seriesluiting in een gebouw aan te brengen. Een hotel kan bijvoorbeeld gebruik maken van een complexe seriesluiting. Er zijn verschillende mensen actief in een hotel met allerlei redenen om daar te zijn. Zo zijn er de gasten die een sleutel nodig hebben voor hun enkel hun eigen kamer. Een kamermeisje daarentegen heeft weer toegang nodig tot alle slaapkamers en de opslagruimten om schoonmaakspullen en wasgoed op te slaan. Een kok heeft toegang nodig tot de keuken en de voorraadkamer. De directie heeft een sleutel nodig voor een kantoortje die tevens fungeert als loper voor alle andere ruimten in het pand. Door slim gebruik te maken van de verschillende groottes van de pinnen in de behuizing van de cilindersloten kan een complex systeem ontwikkeld worden om zowel de veiligheid hoog te houden alswel het gebruikersgemak te bevorderen waardoor een flinke sleutelbos voor allerlei deuren overbodig gemaakt wordt.